Guvernul Romaniei

Program cu publicul

luni - joi        800-1630

vineri            800-1400


NU ACCEPTA SĂ MUNCEȘTI LA NEGRU

 

ANTERIOR ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII, ANGAJATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A:

 • încheia contract individual de muncă, în formă scrisă, în limba română;
 • înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă;
 • înregistra contractul individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților și de a-l transmite inspectoratului teritorial de muncă.

CITEȘTE CU ATENȚIE CLAUZELE CUPRINSE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ, ÎN SPECIAL CELE REFERITOARE LA:

 • data începerii activității
 • durata contractului (nedeterminată/determinată) - citește mai mult
 • locul muncii, funcția/meseria
 • durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă) - citește mai mult
 • concediul de odihnă - citește mai mult
 • salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru un program normal de lucru) - citește mai mult

 

DE REȚINUT !

Prestarea muncii în ”perioada de probă” se desfășoară  după încheierea contractului individual de muncă

citește mai mult

 

IMPORTANT !

Dacă muncești ”la negru” nu ai dreptul la:

 • asistență medicală gratuită
 • pensie
 • ajutor de șomaj

Definire si forme de manifestare

Expresia uzitata pentru munca fara forme legale este munca "la negru" si reprezinta o activitate profitabila desfasurata inafara cadrului legal reglementat. Ea nu este evidentiata scriptic, fiscalizata, protejata, asigurata sau asistata social, lucratorul fiind la discretia celui in folosul caruia presteaza munca.

Munca in afara cadrului legal este prezenta si se manifesta sub mai multe forme, dintre care amintim:

 • Activitate nenormata, total neevidentiata si nefiscalizata, desfasurata inafara contractului individual de munca sau conventiei civile, fara stat de plata legal intocmit si plata obligatiilor la bugetul de stat, fara pontaj pentru evidentierea normei de timp, fara documente privind norma de productie si felul muncii si nenominalizarea in nici un fel a persoanei care presteaza munca;
 • Munca partial neevidentiata si nefiscalizata realizata prin evidenta dubla si asa numita plata "in mana" reprezentand plus fata de evidenta din documente;
 • Incorecta evidentiere a productiei realizate in norme de timp epuizante, mai mari de 8 ore, lucratorul fiind abuzat si aflandu-se la discretia patronului;
 • Munca pe conventia de 3 ore pe zi care in realitate se desfasoara in intervalul de 8 12 ore pe zi;
 • Specula, comertul ilicit si contrabanda;
 • Munca ocazionala, in sezon;
 • Activitatea domestica in gospodariile populatiei;
 • Munca in asa numitele "perioade de proba", neevidentiata in documente.

Dezavantajele muncii "la negru"

Intre dezavantajele muncii "la negru" pentru angajat mentionam urmatoarele:

 • nu beneficiaza de salariul minim pe economie, sporuri salariale determinate de vechime, conditii de munca;
 • nu beneficiaza de reducerea normei de timp ca urmare a conditiilor de munca;
 • nu i se plateste diurna pentru deplasare si detasare si indemnizatia de transport;
 • nu primeste indemnizatie de transfer;
 • nu are dreptul la concediul legal de odihna platit si alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite (casatorii, deces, nasterea unui copil in familie), pentru studii etc.;
 • nu este asigurat pentru riscuri previzibile si imprevizibile cum sunt: invaliditatea, accidentele de toate felurile, bolile, maternitatea, batranetea, decesul;
 • nu are dreptul la indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente inafara muncii, boli profesionale si accidente de munca;
 • nu beneficiaza de prestatii si asistenta pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cum sunt: indemnizatia pentru trecerea temporara in alta munca, indemnizatia pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, ajutoare pentru diferite proteze, tratament balnear gratuit sau partial gratuit si reabilitare profesionala;
 • nu beneficiaza de indemnizatia pentru maternitate (concediu pre si post natal) precum si pentru cresterea copilului sau ingrijire de pana la 2 ani sau ingrijirea copilului bolnav. (Aceste drepturi se cuvin numai asiguratului care are un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni realizat in ultimele 12 anterioare producerii riscului);
 • nu beneficiaza de pensie de limita de varsta, anticipata, anticipata partial, de invaliditate sau de urmas;
 • nu se acorda ajutorul de deces;
 • nu beneficiaza de asistenta medicala gratuita, medicamentatie gratuita sau compensata; nu se bucura de drepturile protective privind securitatea si sanatatea in munca, de echipament de lucru si protectie si alimentatie antidot la care ar avea dreptul in functie de specificul activitatii;
 • nu beneficiaza de somaj si indemnizatie de sprijin;
 • nu are dreptul la cursuri gratuite de calificare, recalificare si reconversie profesionala precum si alte masuri active legal reglementate in vederea exercitarii unei activitati sau ocuparii unui loc de munca;
 • nu i se platesc tichete de masa;
 • nu se bucura de protectia legala a femeilor si copiilor;
 • nu exercita drepturile colective constitutionale cum sunt: dreptul la asociere in sindicate, la negocierea contractului colectiv de munca;
 • este limitat dreptul la creditare bancara, etc.
 Site realizat de ITM Covasna